Waarom zit er kalk in het leidingwater in Vlaanderen?

De redenen voor kalk in het leidingwater zijn: natuurlijke oorzaken, waterrecyclage en regelgeving.

Waar halen we ons water?

We hebben lang ons drinkwater uit grond- en oppervlaktewater gehaald. Maar omdat de bevolking gegroeid is en ook meer water verbruikt, volstond dit niet meer. Daarom hebben we de afgelopen decennia meer aan waterrecyclage gedaan. De recente droge zomers en dalende grondwaterniveaus dragen hier ook aan bij.

oppervlaktewater uit de maas
Veel leidingwater wordt gewonnen uit de Maas

In Vlaanderen is ongeveer 90% van het drinkwater gerecycleerd afvalwater. De waterbedrijven mengen dit deels met natuurlijk water.

Grondwater

Het water dat we uit natuurlijk bronnen halen noemen we grondwater, bronwater of mineraal water. Het is grotendeels afkomstig uit regen- of smeltwater. Dit trekt in de grond en zich verzamelt in bronnen.

De grond filtert het water en zo neemt het water kalk op. Grondwater uit kalkrijke steken zal meer kalk bevatten. Er is dus een natuurlijke oorzaak voor een deel van de kalk in het leidingwater.

Recyclage

Om van afvalwater, regenwater of oppervlaktewater terug drinkwater te maken zijn recyclageprocessen nodig. Grove delen filtert men weg met mazenfilters. Hierna volgt een proces van effectieve micro-organismen (toegevoegde bacteriën) om het water te zuiveren.

Deze bacteriën verwijdert men op hun beurt door middel van een chloride. Om ten slotte de geur en smaak van chloride te verwijderen, voegt men kalk. Soms kan je leidingwater nog een lichte chloorgeur- of smaak hebben als dit evenwicht niet goed bereikt werd.

Het kan zijn dat leidingwater met veel kalk bij aanvang sterk verontreinigd was.

Regelgeving

De samenstelling van leidingwater is wettelijk geregeld. Regels eisen een minimale waterhardheid. Op sommige plaatsen wordt extra kalk aan het leidingwater toegevoegd om deze norm te halen.

kalk in leidingwater

Redenen voor een minimale waterhardheid:

  • De Wereld Gezondheid Organisatie (WGO) raadt mineralen als kalk aan omdat ze goed zijn voor de gezondheid.
  • Te zacht water kan de waterleidingen aantasten.
  • Water ontharden maakt het leidingwater duurder.
  • Mineraalrijk water smaakt beter.

Er zijn natuurlijk ook nadelen aan hard water. Bekijk onze oplossingen.

Vragen of meer info? Aarzel niet om ons te contacteren.