Dit is het vierde deel in de reeks welke waterontharder kopen.

Een belangrijke afweging bij een waterzachter kopen is de sturing. Een waterverzachter heeft harsen die kalk aantrekken of binden. Na een bepaalde hoeveelheid water te hebben verwerkt, zijn deze harsen verzadigd en kunnen ze geen kalk meer binden. Op dat moment is er een regeneratie nodig. Dit is een spoeling van de harsen met zout water waardoor de harsen de kalk loslaten. Het spoelwater en de losgelaten kalk worden dan naar de riolering afgevoerd.

Sturing

De sturing van een waterverzachter bepaalt op welk moment er een regeneratie moet gebeuren. Er zijn 4 opties:

  • Zuiver tijdsgestuurd: om de zoveel dagen gaan regenereren (een oude oplossing die je nog zelden vindt).
  • Gemengd tijdsgestuurd en volumetrisch: de waterontkalker houdt bij hoeveel water verwerkt werd en weet zo wanneer te regenereren maar stelt dit uit tot ’s nachts. (meestal worden dit soort toestellen tijdsgestuurd genoemd hoewel ze ook deels volumetrisch zijn)
  • Volumetrisch zonder hardheidsinstelling: de waterverzachter gaat op basis van een vaste fabrieksinstelling om de zoveel liter regenereren.
  • Volumetrisch met hardheidsinstelling: de waterverzachter gaat op basis van je plaatselijke waterhardheid om de zoveel liter regenereren. (Delta toestellen hebben hardheidsinstellingen)

(Gemengd) tijdsgestuurd

Een tijdsgestuurd toestel weet na hoeveel  liter het moet regenereren. Het meet de hoeveelheid water dat het verwerkt heeft en heeft een instelling: gemiddeld waterverbruik per dag (= schatting).  Stel dat ‘tijdsgestuurd toestel X’ 1000 liter water kan ontkalken en het reeds 940 liter verwerkte. Dan kan het nog 60 liter verwerken. Ergens in de nacht gaat het toestel die 60 liter vergelijken met het gemiddeld waterverbruik, vb 100 liter. Het toestel zegt, onvoldoende, en start een regeneratie op.

Maar waarom stelt het toestel de spoeling uit tot ’s nachts? Omdat de spoeling bij tijdsgestuurde toestellen lang duurt (45 – 110 min) en omdat het toestel gedurende deze periode geen zacht water levert!

Het grote nadeel van deze methode is dat de spoeling altijd te vroeg zal gebeuren. Deze tijdsgestuurde toestellen zijn ook niet geoptimaliseerd waardoor de spoeling lang duurt en veel water en zout verbruikt. Dit is de reden waarom tijdsgestuurde waterverzachters altijd veel minder zuinig zijn dan volumetrische waterverzachters.

Volumetrisch gestuurd

Hier spreken we dus over zuiver volumetrisch gestuurde waterverzachters die helemaal niet tijdsgestuurd zijn. Deze toestellen werken door tot ze hun capaciteit bereikt hebben en gaan dan onmiddellijk spoelen. Maar, op dat moment geen ze dus geen zacht water! Hiervoor werden twee oplossingen gevonden:

  1. Optimalistatie van de spoeling: kleinere harsen en een innovatief ontwerp beperken de duur van de spoeling.
  2. Dubbele harstanken: op het moment dat ene spoelt, neemt de andere het over.

Hardheidsinstellingen

Harsen kunnen een bepaalde hoeveelheid kalk verwerken. Stel, huis A heeft een plaatselijke waterhardheid van 30 Franse graden, huis B: 60 Franse graden. Na 1000 liter heeft de waterverzachter in huis B dubbel zo hard moeten werken. De harsen gaan tweemaal sneller verzadigd zijn (aan hetzelfde verbruik). Maar, hoe weet het toestel de plaatselijke waterhardheid? Door hardheidsinstellingen.

Delta toestellen hebben een hardheidsinstelling. Bij de installatie wordt de plaatselijke waterhardheid gemeten en ingesteld op het toestel. Zo weet het toestel wanneer te regenereren.

waterverzachter kopen met hardheidsinstellingen
Hardheidsinstellingen op delta waterverzachters

Er zijn volumetrische waterverzachters zonder hardheidsinstellingen. Deze toestellen hebben een vaste waarde van ongeveer 60 Franse graden (zeer hoog) en kunnen niet op je plaatselijke waterhardheid ingesteld worden. Gevolg hiervan is dat ze voor alle huizen met minder dan 60 Franse graden waterhardheid veel vroeger en dus onnodig gaan regenereren. Gevolg: een hoger zout- en spoelwaterverbruik.

Delta waterverzachters

Bij onze Delta toestellen zijn er 2 reeksen: de simplex reeks is volumetrisch met een enkele harstank, de duplex reeks is volumetrisch met dubbele harstank.

Volstaat een delta simplex? Een delta simplex werd in de eerst plaats ontworpen om zeer compact te zijn, het is de meest compact waterverzachter op de markt. Het nadeel aan het toestel is dat het tijdens de regeneratie hard water levert omdat het dus maar een enkele harstank heeft. Dit nadeel is relatief omdat:

  • De spoeling heel kort is: minder dan 15 minuten.
  • Je wel hard water hebt maar daarom nog geen kalkaanslag. Kalkaanslag is een traag continue proces.
  • Het harde water mengt zich met zacht water dat nog aanwezig is in je leidingen.
  • De simplex is goedkoper waardoor het een heel competitief toestel is, goed voor 5 gezinsleden.

Besluit

Volumetrische waterverzachters werden ontworpen om zuiniger te zijn dan de oude tijdsgestuurde toestellen. Om 100% volumetrisch te kunnen werken moet het toestel instelbaar zijn op je plaatselijke waterhardheid. Het type sturing is een belangrijke factor bij het kiezen en kopen van een waterverzachter.

Lees het volgende deel in deze reeks: welke waterverzachter: hydraulisch of elektrisch aangedreven?