Eigenlijk speelt de grootte van een waterontharder geen enkele rol. Je kan ze zo groot maken dan je maar wil. Het is ook niet het volume harsinhoud dat daar een bepaalde rol zou in spelen. Wel als men praat van dezelfde harsen.

Vergelijk het met een zak voetballen en ernaast een zak knikkers. Dus hoe groter de harsen, hoe groter het systeem. Dat wil niet zeggen dat het contactoppervlak van de harsen ( dat voor de eigenlijke uitwisselingscapaciteit zorgt ) groter is bij de zak voetballen , dan bij de zak knikkers.

Nee, integendeel. Het contactoppervlak van de harsen is zelfs groter bij een kleine zak knikkers dan bij de zak voetballen.

Ook de homogeniteit ( gelijke harsen ) speelt een rol. Allemaal dezelfde knikkers in de zak buiten een zak met baket, voetbal, tennis en knikker.

Als je je dit kan voorstellen is het niet moeilijk om het grote zout- en spoelwaterverbruik uit te leggen bij oudere systemen. Al de openingen tussen die verschillende rondingen ( knikkers,voetbal,..) moeten worden opgevuld met zoutwater en worden gespoeld met spoelwater, dit bij de regeneratie.

Dankzij deze twee elementen ( grootte en homogeniteit van de harsen)kunnen kleinere waterontharders worden gemaakt en zijn ze zeker even efficiƫnt dan grote waterontharders.