Zijn kleine hydraulische ontkalkers minder goed dan grote?

Delta waterontkalkers hebben een relatief kleine harsinhoud (3.3l per module voor de simplex en de duplex). Maar op dit vlak zijn delta’s niet te vergelijken met andere klassieke waterontharders. Delta waterontkalkers hebben een uniek en innovatief ontwerp:

De delta waterontkalker heeft gepatenteerde harsen van Bayer Chemicals die allemaal gelijk zijn (homogeen) en de kleinste op de markt (300 micron). Hoe kleiner de harsen, hoe groter en beter de uitwisselingscapaciteit. Daarom kan onze module zo klein zijn.

Anderen werken met 600 tot 1000 micron-harsen, wat resulteert in een veel grotere harsfles en een kleinere uitwisselingscapaciteit. Met als gevolg een veel groter zout- en spoelwaterverbruik.

Bij dit type toestellen neemt de regeneratie ook veel langere tijd in beslag: tussen 1 à 3 uur. Door deze lange regeneratietijd kunnen ze zich niet veroorloven tijdens de dag te spoelen. Daarom stelt men via een elektrische klok de regeneratie uit tot ’s nachts (dus regenereren ze ofwel te vroeg ofwel te laat). Een exponentieel zout- en spoelwaterverbruik is hiervan het resultaat samen met een hoger elektrisch energieverbruik.

Delta waterontkalkers hebben een generatietijd van 15 minuten per modele.

Bij deze toestellen wordt ook een conische harsfles gebruikt, met de harsen los in de fles. Onder- en bovenaan bevindt zich een soort zeef. Het water wordt op de harsen gesproeid en de kalk kan zich afzetten op de harsen. Maar na een bepaalde tijd zoekt het water zijn kortste weg naar beneden en ontstaat er kanalisatie in de harsen. Daar de harsen zich los in de fles bevinden, breken ze bij de regeneratie na een bepaalde tijd. De gebroken harsen koeken samen onderaan de fles, het systeem werkt hierdoor niet meer en geeft drukverlies op de leiding.

Bij onze delta toestellen zitten de harsen gecompresseerd tussen twee filters. Hierdoor gaan ze langer mee omdat ze niet tegen elkaar botsen en breken en hebben ze ook een optimale uitwisselingscapaciteit.

Opmerking

Het is vooral het verbruik van je waterontharder die bepaalt wat de eigenlijke jaarlijkse kost is van je waterontharder in zout- en waterverbruik. Als je verschillende toestellen wil vergelijken, laat dan op basis van je waterverbruik en je plaatselijke waterhardheid je zout- en waterverbruik berekenen.

Bekijk onze delta waterontharders (toestellen + prijzen).

Vragen of meer info? Aarzel niet om ons te contacteren.